การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก

การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก

 

การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก

 

นักกอล์ฟอาชีพ หรือนักกอล์ฟฝีมือโดยทั่วๆไป เมื่อต้องการพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก ต้องการพัตต์แค่ให้ลูกกอล์ฟเข้าไปให้ใกล้หลุมมากที่สุด หรือขอพัตต์สองพัตต์ก็พอแล้ว เพราะระยะพัตต์ขนาดนี้ โอกาสที่จะทำสามพัตต์มีมาก ข้อมูลที่จะพัตต์ให้ได้สองพัตต์ หรือพาลูกกอล์ฟเข้าใกล้หลุมที่สุด มีดังนี้

 

การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก
การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก

 

1. ระยะทางจากลูกกอล์ฟถึงหลุม ถ้านักกอล์ฟคิดว่าระยะก้าวเท้าตนเองเท่ากับ 1 หลา หรือ 3 ฟุต ก็นับก้าวแล้วคูณด้วย 3 ก็จะได้ระยะทางกี่ฟุต

2. สโลประหว่างลูกกอล์ฟถึงหลุม ขึ้นเนิน ลงเนิน ข้างเนิน เอียงซ้าย ข้างเนิน เอียงขวา

3. ไลน์หญ้า ย้อนหญ้า ตามหญ้า หญ้าล้มซ้าย หญ้าล้มขวา

4. หลับตาสร้างภาพการวิ่งของลูกกอล์ฟไปยังหลุม แล้วสวิงลมเพื่อหาน้ำหนักการสโตรคลูก

5. ตามองลูก สร้างสมาธิแล้วพัตต์ ระหว่างพัตต์ตาต้องมองลูก และมีสมาธิอยู่กับลูกกอล์ฟจริงๆ บางคนตามองลูกจริงแต่ใจไปเที่ยวไหนไม่รู้ จึงพัตต์หลังลูก หรือท็อปลูก หรือว่าพัตต์สั้น ฯลฯ

 

การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก
การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก

 

ข้อควรจำ การพัตต์ระยะไกลถึงไกลมาก น้ำหนักการพัตต์สำคัญที่สุด
กอล์ฟทิป