ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี

ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี

 

ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี

 

ในสนามกอล์ฟที่กรีนแข็งและมีรัฟติดใกล้กรีนมักจะทำให้ ลูกแอปโพรชตกไม่หยุดแล้ว กลิ้ง เลยกรีน ไปพักที่รัฟด้านหลังกรีน วิธีเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักกอล์ฟ อาชีพใน สถานการณ์ นี้มีอยู่ 2 วิธี

 

ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี
ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี

 

วิธีแรกคือ การตีลูกด้วยส่วนปลายของไม้พัตต์ ถ้านักกอล์ฟ ต้องการตีด้วยวิธีนี้ ไม้พัตต์ที่ใช้ต้อง มีหัวที่ใหญ่ เรียบและป้านพอสมควร ขณะที่นักกอล์ฟจรดลูกด้วยปลาย ไม้พัตต์ส่วน โคนของ ไม้พัตต์จะยกสูงขึ้นตามธรรมชาติ ทำให้ไม้พัตต์ไม่ติดหญ้าขณะขึ้นไม้และปลายไม้พัตต์ ที่เล็ก กว่าจะแหวกผ่านหญ้ายาวเข้าปะทะลูกได้โดยง่าย ยืนจรดลูก จับกริพและสวิงเหมือนการพัตต์ ลูกกอล์ฟจะ กลิ้งบนกรีน เหมือนการพัตต์ตามปก

 

 

วิธีที่สองคือการตีด้วยแซนเวจด์ โดยใช้สันด้านหน้าของแซนด์เวดจ์ตีไปที่กึ่งกลางลูกกอล์ฟ ด้วยการยืนจดลูก จับกริพและสวิงเหมือน การพัตต์ทุกประการ หน้าที่หงายของแซนด์เวดจ์ ที่มีลักษณะคล้ายลิ่มจะกดให้หญ้าลู่ไป ตามแนวของ การสวิงซึ่งช่วยให้หัว เหล็กสวิงผ่าน หญ้าโดยไม่ติดขัดเข้ากระทบลูก เช่นเดียวกับวิธีแรก ลูกจะกลิ้งออก จากหน้าไม้เหมือน การพัตต์

 

ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี
ลูกกอล์ฟพักอยู่ที่รัฟข้างกรีน พัตต์อย่างไรดี

 

ทดลองตีเพื่อหาวิธีที่นักกอล์ฟถนัดที่สุด แล้วฝึกซ้อมจนเกิดความ ชำนาญก่อนนำไปใช้ใน สนามจริง
กอล์ฟทิป